SEO Ιστοσελίδας

SEO Ιστοσελίδας και Προώθηση

SEO Ιστοσελίδας, SEO προώθηση ιστοσελίδων

Είναι πολύ πιθανό να έχετε ακούσει ότι η SEO προώθηση ιστοσελίδων είναι σημαντική και ότι απαιτείται αρκετή προσπάθεια για να χτίσετε το SEO της ιστοσελίδας σας. Πλέον αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς όρους του Digital Marketing.

Τι είναι όμως το SEO της Ιστοσελίδας και πως λειτουργεί;

Ο όρος SEO είναι συντομογραφία του “Search Engine Optimization”. Είναι η διαδικασία της προσέλκυσης επισκεψιμότητας μέσω των «οργανικών» (organic) ή «δωρεάν» (free) αποτελεσμάτων αναζήτησης σε μηχανές αναζήτησης, όπως π.χ η Google.

Πιο ειδικά, το SEO αναφέρεται σε ενέργειες που απαιτούνται να γίνουν σε ένα site αλλά και έξω από αυτό, ώστε το περιεχόμενο του να προωθηθεί υψηλά στην κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης για κάποιες λέξεις-κλειδιά που εκπροσωπούν το περιεχόμενό του.

Ο ευκολότερος τρόπος εύρεσης μιας ιστοσελίδας είναι μέσω των μηχανών αναζήτησης, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες λέξεις ή φράσεις κλειδιά (keywords). Αυτές μπορεί να είναι το όνομα μιας εταιρείας, η κατηγορία υπηρεσιών (πχ κατασκευή ιστοσελίδων), κάποιο συγκεκριμένο προϊόν ή μία υπηρεσία κα.

Βέβαια οι μηχανές αναζήτησης λειτουργούν με έναν πολύπλοκο τρόπο. Χρησιμοποιούν πολλούς διαφορετικούς παράγοντες για τη δημιουργία των αποτελεσμάτων αναζήτησης γεγονός που σημαίνει ότι η κατάταξη ενός site στα αποτελέσματα αναζήτησης επηρεάζεται από πολλά διαφορετικά στοιχεία. Οι πρακτικές του SEO ιστοσελίδας διακρίνονται σε On-site SEO και Off-site SEO:

On-Site SEO

Ο όρος on-site SEO αναφέρεται σε πρακτικές που έχουν στόχο να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα ενός website σε επίπεδο περιεχομένου, δομής, σχεδίασης και τεχνικής υλοποίησης. Είναι όλες οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν εντός της ιστοσελίδας ώστε να γίνει συμβατή με τους κανόνες της μηχανής αναζήτησης (google). Αποτελείται δηλαδή από το περιεχόμενό της, τον κώδικα, τους τίτλους της ιστοσελίδας τα κείμενα της, τις φωτογραφίες, τη φιλοξενία της ιστοσελίδας, το domain name.

Off-Site SEO

Ο όρος Off-Site SEO αναφέρεται στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν “έξω” από την ιστοσελίδα για να μπορεί να χτιστεί ένα σωστό backlink profile.

Τα backlinks είναι σύνδεσμοι από άλλες σελίδες προς την σελίδα σας τα οποία ουσιαστικά “μιλάνε” για αυτήν και την προτείνουν. Έτσι, η Google εμπιστεύεται περισσότερο τη σελίδα σας και της δίνει παραπάνω πόντους για την κατάταξή της στα αποτελέσματά της.

Στη διαδικασία χτισίματος των links από άλλες σελίδες, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν backlinks από πολλές διαφορετικές ιστοσελίδες και ιδανικά από “έμπιστες”.

Συνοψίζοντας

Σκοπός του SEO, δηλαδή, είναι με τον συνδυασμό των παραπάνω πρακτικών, οι χρήστες που ενδιαφέρονται για τη πληροφορία που δίνει η επιχείρησή σας, να σας βρίσκουν εύκολα στην πρώτη σελίδα αναζήτησης όταν πληκτρολογούν στο search box τις λέξεις – κλειδιά που σχετίζονται με τη πληροφορία που εσείς προσφέρετε.

Συνεπώς το SEO της ιστοσελίδας είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο όχι μόνο για την αύξηση της επισκεψιμότητας και των πιθανών πωλήσεων αλλά και για την διαχείριση της εικόνας της επιχείρησης στη μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης. Ως αποτέλεσμα το SEO συμβάλει στη προώθηση ιστοσελίδων και αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της Digital Marketing στρατηγικής.